കടക്നാഥിന് കുത്തിവയ്പ്പ്

 

കടക്നാഥ് അഥവാ കാളി മാസി ചാര-കറുപ്പ് നിറമുള്ള തദ്ദേശീയ കോഴിയാണ്. ഇത് മധ്യപ്രദേശിൽലാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്. കറുത്ത തൂവലുള്ള ഈ കോഴി കടുത്ത കാലാവസ്ഥകളെ അതിജീവിക്കുന്നതും ഉയർന്ന രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ളതും അധികം പരിപാലനം വേണ്ടാത്തതുമാണ്. ഒരു ദിവസം പ്രായമുള്ള കോഴികുഞ്ഞിന്റെ ഭാരം ശരാശരി 50 ഗ്രാം ആണ്. ഇത് ഏകദേശ...

12 Jul 2021 07:44 PM - Comment(s)
ಕಡಕನಾಥ-ಚಿಕನ್‌ಗೆ-ಲಸಿಕೆ

ಕಡಕ್ ನಾಥ್ ಅಥವಾ ಕಾಳಿ ಮಶಿ ಎನ್ನುವುದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ಬೂದು-ಕಪ್ಪು ಮಿಶ್ರಿತ ದೇಶೀ ತಳಿಯ ಕೋಳಿಯಾಗಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಪ್ಲೂಮ್ ಕೋಳಿಗಳು ವಿಪರೀತ ಹವಾಮಾನದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ, ಇದು ರೋಗಗಳಿಗೆ ನಿರೋಧಕತೆ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದಿನದ ಕೋಳಿಮರಿ ಸುಮಾರು 50 ಗ್ರಾಂ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 5-6 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 920...

10 Jul 2021 06:21 PM - Comment(s)
Duck Husbandry Practices

Among various species of poultry, ducks are hardy and prolific in nature and can generate good income with minimum investment if good practices of rearing, breeding are followed systematically. There is an urgent need to make the farmers of our country aware about these practices so that they can in...

09 Jul 2021 04:04 PM - Comment(s)
Duck Pond Construction

It is usual for small farmers who rear ducks, to herd the flock everyday towards some water source in the morning and return during evening. However, if moving towards using Ducks for commercial use and as an investment that would give results, it is integral to build a robust Duck pond...

08 Jul 2021 06:04 PM - Comment(s)
कड़कनाथ चिकन के लिए टीकाकरण

कड़कनाथ या काली मासी एक धूसर-काली स्वदेशी चूज़ों की नस्ल है जो मध्यप्रदेश से न‍िकली है। काले पंख वाले चूज़े बहुत खराब मौसमी पर‍िस्थितियों में भी रह सकते हैं, इनमें उच्च रोग प्रतिरोधक क्षमताहोती है, और रखरखाव का खर्चा भी कम होता है। एक दिन के चूज़े का वज़न औसतन लगभग 50 ग्राम होता है और इसे लगभग 5-6मह...

06 Jul 2021 05:30 PM - Comment(s)

Tags

Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.