Blog tagged as ಕಡಕನಾಥ-ಚಿಕನ್‌ಗೆ-ಲಸಿಕೆ

ಕಡಕನಾಥ-ಚಿಕನ್‌ಗೆ-ಲಸಿಕೆ

ಕಡಕ್ ನಾಥ್ ಅಥವಾ ಕಾಳಿ ಮಶಿ ಎನ್ನುವುದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ಬೂದು-ಕಪ್ಪು ಮಿಶ್ರಿತ ದೇಶೀ ತಳಿಯ ಕೋಳಿಯಾಗಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಪ್ಲೂಮ್ ಕೋಳಿಗಳು ವಿಪರೀತ ಹವಾಮಾನದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ, ಇದು ರೋಗಗಳಿಗೆ ನಿರೋಧಕತೆ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದಿನದ ಕೋಳಿಮರಿ ಸುಮಾರು 50 ಗ್ರಾಂ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 5-6 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 920...

10 Jul 2021 06:21 PM - Comment(s)

Tags

Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.